Binh Chủ Kỳ Hồn

The Soul Of Soldier Master

Binh Chủ Kỳ Hồn - The Soul of Soldier Master, một tai họa nguy hiểm sắp xảy ra với nhân gian. Khi này, Thần Ma xuất hiện và mượn thân xác con người để dựng tàn hồn chúng. Binh chủ không dứt, hồn thì bất diệt và rồi nhân loại sẽ sẽ ra sao?
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Trung Quốc
2022
23 / 24 Tập
Nội dung phim :
Binh Chủ Kỳ Hồn - The Soul of Soldier Master, một tai họa nguy hiểm sắp xảy ra với nhân gian. Khi này, Thần Ma xuất hiện và mượn thân xác con người để dựng tàn hồn chúng. Binh chủ không dứt, hồn thì bất diệt và rồi nhân loại sẽ sẽ ra sao?