Cuồng Phong

The Knockout

20 năm kiên trì, những thiếu niên máu lửa cuối cùng đã trở thành anh hùng của nhân dân.
Từ Kỷ Châu
Trung Quốc
2023
39 / 39 Tập
Nội dung phim :
20 năm kiên trì, những thiếu niên máu lửa cuối cùng đã trở thành anh hùng của nhân dân.